Otvorena strana

<< povratak

MDF ploče

2012-11-29 16:08:26

 MDF (Medium-density fibreboard)  je srednje gusta vlaknena ploča izrađena pretežno od bukve, smreke, jele i lesa sa dodatkom polimernih smola. Težina oko 700 kg/m3.

Dobija se presovanjem drvene prašine (drvene strugotine) i nekog lepka (polimerne smole) na visokoj temperaturi, a površina se kasnije sa obe strane obrađuje brušenjem. Za razliku od iverice MDF ima homogenu i veoma finu strukturu tako da ima i veću tvrdoću, otporniji je na vlagu a može se obradjivati i na tradicionaln način (kao drvo) a pri tome se dobija I svojstvo postojanosti ya rayliku od masiva gde može doći do rasušavanja ukoliko građa nijedobrog kvaliteta. Samim tim ima veliku primenu u drvnoj i građevinskoj industriji. Izradjuje se u pločama debljina od 4 mm do 50 mm. MDF nema dekorativnu površinu .  Mogu se farbati, furnirati, obložiti folijom.

<< povratak